Kaźmierczak, M. “Obraz Francji W Wybranych Rosyjskich przekładach ‘A Sentimental Journey’ Sterne’a”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 26, no. 4 (50), July 2021, pp. 113-34, doi:10.12797/MOaP.26.2020.50.06.