Hejwowski, K., and A. Szczęsny. “Przedmowa”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 23, no. 3 (37), Sept. 2017, p. 7, doi:10.12797/MOaP.23.2017.37.00.