Lewicki, R. “O Precyzji pojęć przekładoznawczych”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 29, no. 1/59, Apr. 2023, pp. 9-22, doi:10.12797/MOaP.29.2023.59.01.