Bukowski, P. de B. “Między słowem a Obrazem: O okładkach Jana Bukowskiego Jako przekładach Intersemiotycznych”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 29, no. 1/59, Apr. 2023, pp. 63-92, doi:10.12797/MOaP.29.2023.59.04.