Warmuzińska-Rogóż, J. “Tłumaczki I Ich przekłady – różnorodność ról W kontekście Kanadyjskim: Przykład Lori Saint-Martin”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 29, no. 1/59, Apr. 2023, pp. 107-26, doi:10.12797/MOaP.29.2023.59.06.