Dębska, K. “O możliwościach „nowej” Historii przekładu Na przykładzie Kilku dziewiętnastowiecznych tłumaczeń”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 29, no. 4/62, Dec. 2023, pp. 69-88, doi:10.12797/MOaP.29.2023.62.04.