Kubaszczyk, J. “Czy przekładoznawstwo to Nauka Oparta Na Solidnym Fundamencie? Hipoteza Podstawowych Praw przekładoznawstwa”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 25, no. 2 (44), June 2019, pp. 9-36, doi:10.12797/MOaP.25.2019.44.01.