Lewicki, R. “Starzenie Się przekładów: Zmiany języka Czy Norm tłumaczeniowych?”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 25, no. 2 (44), June 2019, pp. 99-116, doi:10.12797/MOaP.25.2019.44.05.