Biernacka, A. “(Nie)znaczące przesunięcia Gramatyczno-Stylistyczne W tłumaczeniu sądowym”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 25, no. 2 (44), June 2019, pp. 183-98, doi:10.12797/MOaP.25.2019.44.09.