Tomaszkiewicz, T. “Ewolucja kształcenia tłumaczy Zawodowych W kontekście Wyzwań współczesnego przekładoznawstwa I wymogów Rynku Pracy”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 25, no. 2 (44), June 2019, pp. 199-16, doi:10.12797/MOaP.25.2019.44.10.