Hejwowski, Krzysztof, and Anna Szczęsna. “Wstęp”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 1(31) (January 1, 2016): 7–8. Accessed September 17, 2021. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1796.