Tomaszkiewicz, Teresa. “Coraz Bardziej Interdyscyplinarny Charakter Badań przekładoznawczych”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 1(31) (July 22, 2021): 43–59. Accessed September 21, 2021. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1799.