Zaliwska-Okrutna, Urszula. “Quod Hodie Non Est, Cras Erit, Czyli Czego Dziś Nie Ma, będzie Jutro. Qui Multum Habet, Plus Cupit, Czyli Kto Wiele Ma, więcej Pragnie”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 1(31) (July 22, 2021): 91–104. Accessed September 21, 2021. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1801.