Biel, Łucja. “Tłumaczenie Prawa Unijnego a Centralne pojęcia przekładoznawstwa”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 1(31) (July 22, 2021): 105–117. Accessed September 22, 2021. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1802.