Biel, Łucja. “Tłumaczenie Prawa Unijnego a Centralne pojęcia przekładoznawstwa”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 1(31) (April 23, 2016): 105–117. Accessed June 28, 2022. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1802.