Siniawska‑Sujkowska, Tatiana. “Teoria przekładu Specjalistycznego W ZSRR I Rosji Na Tle ogólnej Teorii przekładu”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 2/32 (August 23, 2016): 41–55. Accessed May 25, 2024. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1809.