Solová, Regina. “Egzamin Na tłumacza przysięgłego a Normy przekładowe: Na przykładzie Kryterium Terminologii I Frazeologii Specjalistycznej W polsko‑francuskich tłumaczeniach tekstów Ekonomicznych”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 3(33) (June 20, 2021): 21–40. Accessed September 21, 2021. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1820.