Wołek‑San Sebastian, Katarzyna. “Z dziejów kształtowania Się Normy przekładu toponimów: Przypadek chorwacko‑polski”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 3(33) (June 20, 2021): 55–68. Accessed September 22, 2021. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1822.