Bednarczyk, Anna. “Rozważania O Normie I tłumaczeniu”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 3(33) (March 1, 2016): 127–142. Accessed September 23, 2021. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1827.