Niziołek, Renata. “Brak Normy Jako Norma: Gombrowicz „tłumaczy” Ferdydurke”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 4(34) (June 20, 2021): 39–65. Accessed September 17, 2021. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1831.