Niziołek, Renata. “Brak Normy Jako Norma: Gombrowicz „tłumaczy” Ferdydurke”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 4(34) (December 24, 2016): 39–65. Accessed February 24, 2024. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1831.