Jędrzejko, Paweł, and Claudio Salmeri. “Odpowiedzialność przekładoznawcy, Czyli O normatywności I Granicach Interpretacyjnej Swobody tłumacza (przypadek Johna Le Carré)”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 4(34) (December 24, 2016): 67–93. Accessed March 1, 2024. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1833.