Bibik, Barbara. “Przekłady starożytnych utworów Dramatycznych – W Zgodzie Czy Wbrew Normom? Kilka Refleksji O Tradycji przekładoznawczej W Polsce”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 4(34) (June 20, 2021): 117–134. Accessed September 26, 2021. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1835.