Szumański, Borys. “Norma W tłumaczeniu a Poczucie Utraty – próba Psychoanalitycznej Refleksji Nad doświadczeniem przekładu”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 4(34) (June 20, 2021): 135–149. Accessed September 22, 2021. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1836.