Brzozowski, Jerzy, and Adriana Jastrzębska. “Przedmowa”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 2(28) (February 2, 2015): 7–8. Accessed September 17, 2021. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1844.