Majkiewicz, Anna. “Kontekst Kulturowy – Balast Dla oryginału Czy Szansa Dla przekładu?”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 2(28) (July 22, 2021): 27–42. Accessed September 26, 2021. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1846.