Gołek‑Sepetliewa, Dorota. “Hadżi Dimityr Christo Botewa – Obce Elementy Kulturowe W Polskich przekładach”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 2(28) (July 22, 2021): 107–121. Accessed September 22, 2021. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1852.