Bednarczyk, Anna. “Idiolekt W przekładzie”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 3(29) (July 22, 2021): 55–68. Accessed September 26, 2021. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1860.