Pytlak, Magdalena. “Tłumacz między Idiolektami: Kilka Uwag Na Temat dylematów towarzyszących przekładowi Mowy Postaci Operowych”. Między Oryginałem a Przekładem 22, no. 3(29) (July 22, 2021): 85–95. Accessed September 22, 2021. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1862.