Ślarzyńska, Małgorzata. “Elementy Dialektalne W przekładach Padre Padrone Gavina Leddy”. Między Oryginałem a Przekładem 21, no. 4(30) (November 26, 2015): 25–39. Accessed May 23, 2022. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1867.