Białek, Ewa. “Słów Kilka O Kolokwializacji W Oryginale I przekładzie”. Między Oryginałem a Przekładem 21, no. 4(30) (November 26, 2015): 55–68. Accessed May 23, 2022. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1869.