Manasterska‑Wiącek, Edyta. “Od Stylizacji Do błędu W przekładzie”. Między Oryginałem a Przekładem 21, no. 4(30) (November 26, 2015): 69–88. Accessed October 1, 2022. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1870.