Salmeri, Claudio. “Problem Stylizacji W tłumaczeniu Dzieł Witolda Gombrowicza: Przegląd Badań Nad Angielskimi I włoskimi przekładami”. Między Oryginałem a Przekładem 21, no. 4(30) (November 26, 2015): 139–152. Accessed May 26, 2022. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1874.