Michałowski, Piotr. “Raport MAK a Dydaktyka przekładu tekstów Specjalistycznych”. Między Oryginałem a Przekładem 19, no. 3(21) (July 20, 2013): 83–92. Accessed July 3, 2022. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1934.