Michałowski, Piotr. “Raport MAK a Dydaktyka przekładu tekstów Specjalistycznych”. Między Oryginałem a Przekładem 19, no. 3/21 (July 20, 2013): 83–92. Accessed May 18, 2024. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1934.