Bednarczyk, Anna. “Interdyscyplinarność I przekład – Kilka możliwych Odpowiedzi”. Między Oryginałem a Przekładem 26, no. 4 (50) (December 29, 2020): 11–30. Accessed July 3, 2022. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/2077.