Kaźmierczak, Marta. “Obraz Francji W Wybranych Rosyjskich przekładach ‘A Sentimental Journey’ Sterne’a”. Między Oryginałem a Przekładem 26, no. 4 (50) (December 29, 2020): 113–134. Accessed May 18, 2022. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/2082.