Skibińska, Elżbieta, Natalia Paprocka, and Regina Solová. “Wstęp”. Między Oryginałem a Przekładem 28, no. 3/57 (September 20, 2022): 7–8. Accessed July 24, 2024. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4645.