Solová, Regina. “„Przyjaciele Polskich książek” I „słudzy doskonałości”: Sylwetki tłumaczy W miesięczniku Polska (1970-1981)”. Między Oryginałem a Przekładem 28, no. 3(57) (September 20, 2022): 59–77. Accessed December 5, 2023. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4650.