Hejwowski, Krzysztof, and Anna Szczęsny. “Przedmowa”. Między Oryginałem a Przekładem 23, no. 3 (37) (September 29, 2017): 7. Accessed May 26, 2022. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/493.