Lewicki, Roman. “O Precyzji pojęć przekładoznawczych”. Między Oryginałem a Przekładem 29, no. 1/59 (April 6, 2023): 9–22. Accessed June 19, 2024. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4949.