Bukowski, Piotr de Bończa. “Między słowem a Obrazem: O okładkach Jana Bukowskiego Jako przekładach Intersemiotycznych”. Między Oryginałem a Przekładem 29, no. 1(59) (April 6, 2023): 63–92. Accessed April 15, 2024. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4952.