Dębska, Karolina. “O możliwościach „nowej” Historii przekładu Na przykładzie Kilku dziewiętnastowiecznych tłumaczeń”. Między Oryginałem a Przekładem 29, no. 4/62 (December 20, 2023): 69–88. Accessed May 25, 2024. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/5522.