“10 wykładów Na 50-Lecie – Komunikat poświęcony Wydarzeniu Naukowemu Z Prezentacją Streszczeń wykładów dziesięciorga prelegentów”. Między Oryginałem a Przekładem 29, no. 4/62 (December 20, 2023): 165–170. Accessed May 23, 2024. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/5527.