Kubaszczyk, Joanna. “Czy przekładoznawstwo to Nauka Oparta Na Solidnym Fundamencie? Hipoteza Podstawowych Praw przekładoznawstwa”. Między Oryginałem a Przekładem 25, no. 2 (44) (June 15, 2019): 9–36. Accessed May 24, 2022. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/856.