Solová, Regina. “O (politycznych) Mechanizmach Selekcji tekstów Literackich Dla Czytelnika Zagranicznego: Na przykładzie miesięcznika ‘Polska: Czasopismo Ilustrowane’ W Latach pięćdziesiątych XX Wieku”. Między Oryginałem a Przekładem 25, no. 2 (44) (June 15, 2019): 73–98. Accessed May 25, 2022. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/859.