Lewicki, Roman. “Starzenie Się przekładów: Zmiany języka Czy Norm tłumaczeniowych?”. Między Oryginałem a Przekładem 25, no. 44 (June 15, 2019): 99-116. Accessed August 4, 2020. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/860.