Lewicki, Roman. “Starzenie Się przekładów: Zmiany języka Czy Norm tłumaczeniowych?”. Między Oryginałem a Przekładem 25, no. 2 (44) (June 15, 2019): 99–116. Accessed May 24, 2022. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/860.