Elbanowski, Adam. “„Jesteśmy wspólnikami”: Korespondencja João Guimarãesa Rosy Z tłumaczami”. Między Oryginałem a Przekładem 25, no. 2 (44) (June 15, 2019): 117–136. Accessed May 25, 2022. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/861.