Biernacka, Agnieszka. “(Nie)znaczące przesunięcia Gramatyczno-Stylistyczne W tłumaczeniu sądowym”. Między Oryginałem a Przekładem 25, no. 2 (44) (June 15, 2019): 183–198. Accessed May 25, 2022. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/864.