Tomaszkiewicz, Teresa. “Ewolucja kształcenia tłumaczy Zawodowych W kontekście Wyzwań współczesnego przekładoznawstwa I wymogów Rynku Pracy”. Między Oryginałem a Przekładem 25, no. 2 (44) (June 15, 2019): 199–216. Accessed May 24, 2022. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/865.