1.
Tomaszkiewicz T. Coraz bardziej interdyscyplinarny charakter badań przekładoznawczych. MOaP [Internet]. 2021 Jul. 22 [cited 2021 Sep. 21];22(1(31):43-59. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1799