1.
Zaliwska-Okrutna U. Quod hodie non est, cras erit, czyli Czego dziś nie ma, będzie jutro. Qui multum habet, plus cupit, czyli Kto wiele ma, więcej pragnie. MOaP [Internet]. 2021 Jul. 22 [cited 2021 Sep. 21];22(1(31):91-104. Available from: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/1801